Chăm Sóc Website

Gói dịch vụ chăm sóc website Meida Center Cam kết hiệu quả chăm sóc sau mỗi tháng. Xây dựng nội dung hình ảnh website chuyên nghiệp. Nội dung chuẩn seo, an toàn với thuật toán của Google.

GIÁ DỊCH VỤ CHĂM SÓC WEBSITE

TIÊU CHUẨN
5,000,000
Đơn giá cho 1 tháng, hợp đồng 6 tháng. Giá chưa bao gồm VAT.
Nghiên cứu từ khóa
10 bài viết chuẩn SEO (1000 từ)
5 Backlink chất lượng cao
Tối ưu Internal Link
Tối ưu SEO hình ảnh
Báo cáo hàng tháng
nâng cao
8,000,000
Đơn giá cho 1 tháng, hợp đồng 6 tháng. Giá chưa bao gồm VAT.
Nghiên cứu từ khóa
15 bài viết chuẩn SEO (1000 từ)
1 bài PR báo chí
20 Backlink chất lượng cao
Tối ưu Internal Link
Tối ưu SEO hình ảnh
100 Entity Social?
Khởi tạo Google Maps
Báo cáo hàng tháng
VIP
12,000,000
Đơn giá cho 1 tháng, hợp đồng 6 tháng. Giá chưa bao gồm VAT.
Nghiên cứu từ khóa
20 bài viết chuẩn SEO (1000 từ)
1 bài PR báo chí
100 Backlink chất lượng cao
Tối ưu Internal Link
Tối ưu SEO hình ảnh
200 Entity Social?
Khởi tạo Google Maps
Báo cáo hàng tháng
TIÊU CHUẨN
5,000,000
Đơn giá cho 1 tháng, hợp đồng 12 tháng. Giá chưa bao gồm VAT.
Nghiên cứu từ khóa
12 bài viết chuẩn SEO (1000 từ)
10 Backlink chất lượng cao
Tối ưu Internal Link
Tối ưu SEO hình ảnh
100 Entity Social?
Khởi tạo Google Maps
Báo cáo hàng tháng
nâng cao
8,000,000
Đơn giá cho 1 tháng, hợp đồng 12 tháng. Giá chưa bao gồm VAT.
Nghiên cứu từ khóa
15 bài viết chuẩn SEO (1200 từ)
1 bài PR báo chí
30 Backlink chất lượng cao
Tối ưu Internal Link
Tối ưu SEO hình ảnh
200 Entity Social?
Khởi tạo Google Maps
Báo cáo hàng tháng
VIP
12,000,000
Đơn giá cho 1 tháng, hợp đồng 12 tháng. Giá chưa bao gồm VAT.
Nghiên cứu từ khóa
25 bài viết chuẩn SEO (1200 từ)
2 bài Pr báo chí
100 Backlink chất lượng cao
Tối ưu Internal Link
Tối ưu SEO hình ảnh
300 Entity Social?
Khởi tạo Google Maps
Báo cáo hàng tháng