Chữ ký số

Chữ ký số giúp doanh nghiệp bảo mật thông tin, thể hiện sự chuyên nghiệp, toàn vẹn dữ liệu. Trong trường hợp khách hàng làm mất USB Token, phí cấp lại USB Token chỉ 500.000VNĐ.

lua dao

12 THÁNG

Giá 700.000 VNĐ
Phí Token 0
Gia hạn 690.000 VNĐ
đăng ký

24 THÁNG

Giá 800.000 VNĐ
Phí Token 0
Gia hạn 890.000 VNĐ
đăng ký

36 THÁNG

Giá 890.000 VNĐ
Phí Token 0
Gia hạn 1.090.000 VNĐ
đăng ký

48 THÁNG

Giá 920.000 VNĐ
Phí Token 0
đăng ký

12 THÁNG

Giá 370.000 VNĐ
Phí Token 0
Phí gia hạn 340.000 VNĐ
đăng ký

24 THÁNG

Giá 720.000 VNĐ
Phí Token 0
Phí gia hạn 550.000 VNĐ
đăng ký

36 THÁNG

Giá 810.000 VNĐ
Phí Token 0
Phí gia hạn 760.000 VNĐ
đăng ký

Tổng quan về chữ ký số

Chữ ký số là một thiết bị được mã hóa tất cả dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp, dùng để thay thế cho chữ ký trên các loại văn bản tài liệu số, được thực hiện trong các giao dịch qua mạng internet. Chữ ký số đơn giản như là một con dấu để xác nhận văn bản này là của doanh nghiệp sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà doanh nghiệp giao dịch đặc biệt với Cơ Quan Thuế, Hải Quan và Bảo hiểm.

Chữ ký được lưu trong một chiếc USB (còn được gọi là USB Token). Được bảo mật bằng mật khẩu và còn được gọi là mã PIN.

Đây là thiết bị đảm bảo an toàn và chính xác, bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký, giúp cho các cá nhân hay Cơ quan tổ chức yên tâm hơn về các giao dịch điện tử của mình.