Email

lua dao

Email Server 02

36 tháng 20.000 VNĐ
24 tháng 22.000 VNĐ
12 tháng 24.000 VNĐ
Dung lượng 2GB SSD
Địa chỉ Email 02
Email Forwarder 02
Mail list 01
Park Domains 0

Email Server 01

36 tháng 17.000 VNĐ
24 tháng 18.000 VNĐ
12 tháng 19.000 VNĐ
Dung lượng 1 GB
Địa chỉ Email 01
Email Forwarder 01
Mail list 0
Park Domains 0

Email Server 03

36 tháng 48.000 VNĐ
24 tháng 51.000 VNĐ
12 tháng 57.000 VNĐ
Dung lượng 6GB SSD
Địa chỉ Email 06
Email Forwarder 06
Mail list 02
Park Domains 0

Email Server 04

36 tháng 94.000 VNĐ
24 tháng 99.000 VNĐ
12 tháng 110.000 VNĐ
Dung lượng 12GB SSD
Địa chỉ Email 25
Email Forwarder 25
Mail list 5
Park Domains 0

Email Server 05

36 tháng 165.000 VNĐ
24 tháng 175.000 VNĐ
12 tháng 194.000 VNĐ
Dung lượng 25GB SSD
Địa chỉ Email 55
Email Forwarder 55
Mail list 10
Park Domains 0

Email Server 06

36 tháng 320.000 VNĐ
24 tháng 338.000 VNĐ
12 tháng 376.000 VNĐ
Dung lượng 80GB SSD
Địa chỉ Email 110
Email Forwarder 110
Mail list 30
Park Domains 2

Email Server 07

36 tháng 406.000 VNĐ
24 tháng 430.000 VNĐ
12 tháng 478.000 VNĐ
Dung lượng 110GB SSD
Địa chỉ Email 220
Email Forwarder 220
Mail list 50
Park Domains 3

Email Server 08

36 tháng 539.000 VNĐ
24 tháng 571.000 VNĐ
12 tháng 634.000 VNĐ
Dung lượng 210GB SSD
Địa chỉ Email 320
Email Forwarder 320
Mail list 70
Park Domains 5
Địa chỉ Email sạch

Sử dụng địa chỉ IP đáng tin cậy nhất, được tin tưởng và sử dụng bởi các đơn vị lớn trong và ngoài nước. 

Tính sẵn sàng

Chúng tôi luôn cam kết chất lượng ổn định và cao nhất với thời gian hoạt động lên đến 99%

Hộp thư cao cấp

Kho giao diện đẹp mắt và chuyên nghiệp, người dùng dễ dàng soạn thảo và đọc thư kèm theo nhiều tính nắng nổi bật khác.

Quản lý và phân quyền

Giao diện quản trị trực quan và đơn giản. Quản trị viên dễ dàng thiết lập, quản lý và phân quyền người dùng.