Hosting

lua dao

Chep 01

12 tháng 16.000 VNĐ
36 tháng 15.000 VNĐ
SSD 500MB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email 5
Tài khoản FTP 1
Database 1
Addon Domain 0
Hỗ trợ 24/7
Nâng cấp Free
đăng ký

Chep 02

12 tháng 41.000 VNĐ
36 tháng 39.000 VNĐ
SSD 20GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Tài khoản FTP 10
Database 2
Addon Domain 2
Hỗ trợ 24/7
Nâng cấp Free
ĐĂNG KÝ

Chep 03

12 tháng 119.000 VNĐ
36 tháng 111.000 VNĐ
SSD Unlimited
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Tài khoản FTP 50
Database 5
Addon Domain 5
Hỗ trợ 24/7
Nâng cấp Free
đăng ký

CƠ BẢN

36 tháng 47.000 VNĐ
24 tháng 50.000 VNĐ
12 tháng 55.000 VNĐ
SSD 4GB
Băng thông 40GB
Địa chỉ email 20
Database 2
Park/ Add Domain Unlimited/0
Web Server Apache | IIS
Control Panel Direct Admin/ Plesk
đăng ký

CÁ NHÂN

36 tháng 84.000 VNĐ
24 tháng 89.000 VNĐ
12 tháng 99.000 VNĐ
SSD 7GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 3
Park/ Add Domain Unlimited/1
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel/ Plesk
đăng ký

KHỞI NGHIỆP

36 tháng 121.000 VNĐ
24 tháng 128.000 VNĐ
12 tháng 142.000 VNĐ
SSD 10GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 6
Park/ Add Domain Unlimited/2
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

CHUYÊN NGHIỆP

36 tháng 196.000 VNĐ
24 tháng 207.000 VNĐ
12 tháng 230.000 VNĐ
SSD 15GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 9
Park/ Add Domain Unlimited/6
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

DOANH NGHIỆP

36 tháng 348.000 VNĐ
24 tháng 368.000 VNĐ
12 tháng 409.000 VNĐ
SSD 20GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 15
Park/ Add Domain Unlimited/6
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

THƯƠNG MẠI

36 tháng 411.000 VNĐ
24 tháng 435.000 VNĐ
12 tháng 483.000 VNĐ
SSD 30GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 20
Park/ Add Domain Unlimited/8
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

HOSTING PRO 01

36 tháng 102.000 VNĐ
24 tháng 108.000 VNĐ
12 tháng 120.000 VNĐ
SSD 5GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 3
Park/ Add Domain Unlimited/1
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

HOSTING PRO 02

36 tháng 202.000 VNĐ
24 tháng 214.000 VNĐ
12 tháng 238.000 VNĐ
SSD 7GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 4
Park/ Add Domain Unlimited/2
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

HOSTING PRO 03

36 tháng 301.000 VNĐ
24 tháng 319.000 VNĐ
12 tháng 354.000 VNĐ
SSD 15GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 5
Park/ Add Domain Unlimited/3
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

HOSTING PRO 04

36 tháng 404.000 VNĐ
24 tháng 428.000 VNĐ
12 tháng 475.000 VNĐ
SSD 20GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 7
Park/ Add Domain Unlimited/4
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

HOSTING PRO 05

36 tháng 495.000 VNĐ
24 tháng 524.000 VNĐ
12 tháng 582.000 VNĐ
SSD 30GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 10
Park/ Add Domain Unlimited/5
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

HOSTING PRO 06

36 tháng 670.000 VNĐ
24 tháng 709.000 VNĐ
12 tháng 788.000 VNĐ
SSD 35GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 15
Park/ Add Domain Unlimited/6
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

SUPPER HOSTING 01

36 tháng 977.000 VNĐ
24 tháng 998.000 VNĐ
12 tháng 1.050.000 VNĐ
SSD 50GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email 200
Database 20/td>
Park/ Add Domain Unlimited/4
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

SUPPER HOSTING 02

36 tháng 1.758.000 VNĐ
24 tháng 1.796.000 VNĐ
12 tháng 1.890.000 VNĐ
SSD 70GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email 1000
Database 25/td>
Park/ Add Domain Unlimited/6
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

SUPPER HOSTING 03

36 tháng 2.734.000 VNĐ
24 tháng 2.793.000 VNĐ
12 tháng 2.940.000 VNĐ
SSD 100GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email 1200
Database 27/td>
Park/ Add Domain Unlimited/8
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

SUPPER HOSTING 04

36 tháng 3.515.000 VNĐ
24 tháng 3.591.000 VNĐ
12 tháng 3.780.000 VNĐ
SSD 200GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email 1500
Database 30/td>
Park/ Add Domain Unlimited/10
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

SUPPER HOSTING 05

36 tháng 5.078.000 VNĐ
24 tháng 5.187.000 VNĐ
12 tháng 5.460.000 VNĐ
SSD 400GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 40/td>
Park/ Add Domain Unlimited/Unlimited
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

SUPPER HOSTING 06

36 tháng 6.705.000 VNĐ
24 tháng 7.078.000 VNĐ
12 tháng 7.450.000 VNĐ
SSD 1T
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Database 80/td>
Park/ Add Domain Unlimited/Unlimited
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel / Plesk
đăng ký

Reseller Linux 01

36 tháng 133.000 VNĐ
24 tháng 140.000 VNĐ
12 tháng 156.000 VNĐ
Dung lượng 5GB
Băng thông 50GB
Địa chỉ email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
Database Unlimited
Add Domain Unlimited
đăng ký

Reseller Linux 02

36 tháng 354.000 VNĐ
24 tháng 374.000 VNĐ
12 tháng 416.000 VNĐ
Dung lượng 10GB
Băng thông 200GB
Địa chỉ email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
Database Unlimited
Add Domain Unlimited
đăng ký

Reseller Linux 03

36 tháng 579.000 VNĐ
24 tháng 613.000 VNĐ
12 tháng 681.000 VNĐ
Dung lượng 20GB
Băng thông 500GB
Địa chỉ email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
Database Unlimited
Add Domain Unlimited
đăng ký

Reseller Linux 04

36 tháng 757.000 VNĐ
24 tháng 802.000 VNĐ
12 tháng 891.000 VNĐ
Dung lượng 40GB
Băng thông 1TB
Địa chỉ email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
Database Unlimited
Add Domain Unlimited
đăg ký

Reseller Linux 05

36 tháng 1.293.000 VNĐ
24 tháng 1.369.000 VNĐ
12 tháng 1.521.000 VNĐ
Dung lượng 50GB
Băng thông 1.5TB
Địa chỉ email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
Database Unlimited
Add Domain Unlimited
đăng ký

Reseller Linux 06

36 tháng 1.471.000 VNĐ
24 tháng 1.558.000 VNĐ
12 tháng 1.731.000 VNĐ
Dung lượng 70GB
Băng thông 2.5TB
Địa chỉ email Unlimited
Tài khoản FTP Unlimited
Database Unlimited
Add Domain Unlimited
đăng ký

Dedicated Host 01

36 tháng 310.000 VNĐ
24 tháng 329.000 VNĐ
12 tháng 365.000 VNĐ
Dung lượng 5GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Park/ Addon Domain Unlimited/1
Database 2
Dedicated IP 1
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel/ Plesk
ĐĂNG KÝ

Dedicated Host 02

36 tháng 507.000 VNĐ
24 tháng 518.000 VNĐ
12 tháng 596.000 VNĐ
Dung lượng 7GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Park/ Addon Domain Unlimited/2
Database 4
Dedicated IP 1
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel/ Plesk
đăng ký

Dedicated Host 03

36 tháng 703.000 VNĐ
24 tháng 744.000 VNĐ
12 tháng 827.000 VNĐ
Dung lượng 10GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Park/ Addon Domain Unlimited/3
Database 6
Dedicated IP 1
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel/ Plesk
đăng ký

Dedicated Host 04

36 tháng 908.000 VNĐ
24 tháng 961.000 VNĐ
12 tháng 1.068.000 VNĐ
Dung lượng 15GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Park/ Addon Domain Unlimited/4
Database 8
Dedicated IP 1
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel/ Plesk
đăng ký

Dedicated Host 05

36 tháng 1.087.000 VNĐ
24 tháng 1.151.000 VNĐ
12 tháng 1.279.000 VNĐ
Dung lượng 20GB
Băng thông Unlimited
Địa chỉ email Unlimited
Park/ Addon Domain Unlimited/5
Database 10
Dedicated IP 1
Web Server Litespeed | IIS
Control Panel Cpanel/ Plesk
đăng ký

Hossting là gì?

Hosting hay còn gọi là web hosting, nơi lưu trữ website hoặc ứng dụng mà bạn xuất bản trên môi trường internet, giúp trang web hoặc ứng dụng có thể truy cập được.

Nhằm phục vụ nhiều nhu cầu của khách hàng, Media Center thiết kế nhiều gói hosting khác nhau, giúp khách hàng mua hosting với giá phù hợp như wordpress hosting, hosting giá rẻ, hosting chuyên nghiệp.

Hosting tại Media Center

Mua hosting

Bạn đang tìm kiếm giải pháp lưu trữ hoàn hảo cho trang web của mình? Không cần phải tìm kiếm xa, dịch vụ hosting của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với chất lượng đỉnh cao và giá cả phải chăng, chúng tôi tự hào mang đến cho bạn những gì tốt nhất về hosting.

 

Hosting giá rẻ

Với một loạt các gói hosting giá rẻ phù hợp với mọi nhu cầu, bạn có thể dễ dàng chọn mua hosting mà phù hợp với ngân sách của mình. Không còn cản trở gì để bạn có thể đưa trang web của mình lên mạng với một mức giá vô cùng hợp lý.

 

WordPress hosting

Dịch vụ web hosting của chúng tôi không chỉ đảm bảo tính ổn định và tốc độ nhanh chóng, mà còn được tối ưu hóa cho các trang web WordPress. Với các tính năng độc quyền, bạn có thể dễ dàng quản lý trang web của mình một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian.

 

Web hosting

Không cần phải lo lắng về việc tối ưu hóa SEO, vì chúng tôi hiểu rằng việc hiển thị trang web của bạn trên các công cụ tìm kiếm là điều quan trọng. Với dịch vụ hosting chất lượng, trang web của bạn sẽ có cơ hội tốt hơn để đạt được vị trí cao trên bảng xếp hạng tìm kiếm.

 

Vậy nên, hãy chọn chúng tôi để mua hosting và trải nghiệm sự khác biệt. Chúng tôi cam kết mang đến cho bạn dịch vụ hosting giá rẻ nhưng chất lượng, phù hợp cho mọi loại trang web, đặc biệt là các trang web WordPress. Đừng để trang web của bạn chờ đợi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay!