Tổng đài

lua dao

TỔNG ĐÀI SỐ – STAR

Tặng 01 IP Phone và 1 tháng sử dụng

Giá 299.000 VNĐ/ tháng
Số lượng máy nhánh 10
Kết nối đầu số 01
SSD Cload Storage 5 GB
Cuộc gọi đồng thời Unlimite
đăng ký

TỔNG ĐÀI SỐ – BASE

Tặng 02 IP Phone và 1 tháng sử dụng

Giá 499.000 VNĐ/ tháng
Số lượng máy nhánh 25
Kết nối đầu số 03
SSD Cload Storage 20 GB
Cuộc gọi đồng thời Unlimite
đăng ký

TỔNG ĐÀI SỐ – GROW

Tặng 03 IP Phone và 1 tháng sử dụng

Giá 899.000 VNĐ/ tháng
Số lượng máy nhánh 60
Kết nối đầu số 05
SSD Cload Storage 30 GB
Cuộc gọi đồng thời Unlimite
đăng ký

TỔNG ĐÀI SỐ – PRO

Tặng 04 IP Phone và 1 tháng sử dụng

Giá 1.599.000 VNĐ/ tháng
Số lượng máy nhánh 100
Kết nối đầu số 06
SSD Cload Storage 40 GB
Cuộc gọi đồng thời Unlimite
đăng ký

TỔNG ĐÀI SỐ – VIP

Tặng 05 IP Phone và 1 tháng sử dụng

Giá 2.249.000 VNĐ/ tháng
Số lượng máy nhánh 150
Kết nối đầu số 07
SSD Cload Storage 80 GB
Cuộc gọi đồng thời Unlimite
đăng ký

TỔNG ĐÀI SỐ – SUPPER

Tặng 06 IP Phone và 1 tháng sử dụng

Giá 2.799.000 VNĐ/ tháng
Số lượng máy nhánh 200
Kết nối đầu số 08
SSD Cload Storage 80 GB
Cuộc gọi đồng thời Unlimite
đăng ký
Đầu số cố định

bảng giá đầu số cố định

đăng ký

– Phí trên chưa bao gồm 10% VAT
– Đối với đầu số VNPT và SPT chưa bao gồm chi phí đường SIPTRUNK
– Là dịch vụ Điện thoại cố định hoạt động trên nền tảng công nghệ IP. Có thể thực hiện nhiều cuộc gọi cùng 1 lúc trên 1 đầu số.

Đầu số 1900

! Đang cập nhật

Di động

! Đang cập nhật